Система бізнес-аналізу Business Intelligence System (BI-system)

Корпоративна система бізнес-анализу  Business Intelligence System (BI-system) на основі OLAP (On-Line Analytic Processing) технології являє собою широку категорію додатків для збору, забезпечення доступу та аналізу даних. Дозволяє організаціям приймати добре обгрунтовані бізнес-рішення, а отже, може бути джерелом конкурентної переваги.

Переваги OLAP технологій в якості основи аналітичних систем:
 • Всі дані компанії зберігаються в єдиному форматі в одній «системі координат»
 • Звіти генеруються швидко за лічені секунди
 • Співробітники можуть самі будувати звіти
 • Аналітика працює без участі ІТ персоналу
 • Є можливість інтелектуального пошуку рішень - «бізнес на кінчиках пальців»
 • Вимагає не витрат, а інвестицій, які швидко повертаються
 • Вимагає при створенні залучення бізнес-та ІТ-консультантів
 • Охоплює всі підрозділи, оскільки вирішує бізнес-завдання всієї організації
 • Створюється незалежно від інших систем, так як варто «над ними»

Класична модель BI-рішення

Business Intelligence System


Представляємо інструмент для бізнес-аналізу - BIT Impulse®

BAT® Enterprise - це швидка, захищена та стабільна система аналітичної звітності з широкими можливостями аналізу даних і зручним адмініструванням на основі OLAP технології Microsoft. Система дозволяє працювати з даними поза офісом, з будь-якої точки світу.

Цілі при впровадженні системи:
 • Розробити сховище даних і інтегрувати його з Вашими даними
 • Побудувати куби для аналізу основних даних компанії
 • Налаштувати інструменти для аналізу даних - Excel або/і BAT® Enterprise
 • Навчити співробітників користуватися єдиної звітністю
 • Організувати підтримку 24x7
В кінцевому підсумку - впровадити корпоративну систему бізнес-аналізу для прийняття управлінських рішень. У разі необхідності внести зміни або доопрацювати додатковий функціонал, ми зробимо це за короткий проміжок часу. На відміну від інших ми враховуємо індивідуальні потреби окремих замовників.

Можливості системи:
 • Звіти швидко генеруються на великих обсягах даних
 • Вид звітів можна швидко і легко змінювати без залучення IT-фахівців
 • Потужні аналітичні можливості, відсутні в Excel
 • Інтеграція з Microsoft Office и Open Office
 • Розсилка звітів електронною поштою
 • Зручна робота через інтернет при будь-якій швидкості з'єднання (використовується zip-компресія)
 • Гнучке адміністрування
Приклади звітів в розрізі:
 1. Продажі
  • Динаміка продажів - регіони, клієнти, дистриб'ютори, торгові представники і т.д.
  • Виконання планів, графіків відвантаження
  • Аналіз рівня сервісу
  • Аналіз ефективності каналів збуту
  • Сегментація клієнтської бази
  • Ефективність промо-, -трейд заходів
 2. Асортимент
  • Виявлення кращих / гірших товарів, сезонності попиту
  • Структури асортименту (ABC, RFM - аналіз)
  • Структури накладної, «середній чек»
  • Аналіз ефективності бренду
  • Аналіз торгової націнки
  • Прогнозування попиту
 3. Запаси, закупівлі
  • Залишки і обороти товарів за будь-який день в розрізі всієї компанії, складів, дистриб'юторів
  • Оборотність товарів
  • Розрахунок цільового, страхового запасу, EOQ
  • OOS і його вартість
  • Аналіз потреби в сировині та матеріалах
 4. Виробництво
  • План-факт випуску продукції
  • Аналіз рівня браку
  • SLE, OEE звітність
  • Аналіз норм витрат
  • План-факт виробничих витрат
  • Ефективність використання обладнання
  • Аналіз простоїв
 5. Фінанси
  • План-факт аналіз, P&L
  • Аналіз і контроль кредиторської / дебіторської заборгованості
  • Аналіз і контроль структури витрат
  • Аналіз і контроль фонду оплати праці
  • Cash-flow  аналіз
  • Оцінка ефективностіи

Будемо раді зробити Ваш бізнес прозорим і гнучким!